Tanntrekking

Vi tror at alle permanente tenner er ment å vare livet ut, og at fjerning av tennene bør være den siste handlingen for enhver tannlege!!

Tanntrekking kan enten være enkel eller kirurgisk. Bare tanken på prosedyren kan være veldig stressende for noen pasienter, og vi forstår det fullt ut. 

For å redusere angsten og sikre pasientens komfort må tannlegen planlegge behandling og veilede pasienten gjennom hele prosedyre.