Rotfylling

Rotfylling er en fylling som erstatter betent eller dødt tannmargsvev i rotkanalen av en tann. Behandling av tannmargsvev betyr endodontisk behandling og består av utrensing og rotfylling.

I fortennene er det som oftest en rotkanal, mens det i jekslene er flere. Rotfyllingsprosedyren kan derfor ta lang tid, og krever ofte flere tannlegebesøk.

 Behandlingen må gjøres aseptisk, det vil si å hindre at det kommer bakterier til under behandlingen. Dette får man til ved å isolere tannen som skal rotfylles med en desinfisert gummiduk, samt å bruke sterile instrumenter. Man skyller rotkanalen med en bakteriedrepende væske under utrensingen. Selve rotfyllingen består av et tett materiale som fyller rotkanalene. Det vanligste rotfyllingsmaterialet er modifisert guttaperka. Mellom guttaperkaen og rotkanalveggen brukes et tynt lag med forseglingsmateriale.

Etter at det er ferdig, restaureres tannen med en fylling eller krone.