Tannbroer

En tannbro er enkelt fortalt flere tannkroner loddet sammen, som skal fungere som en erstatning for en eller flere tenner som mangler.

Tannbro har god prognose, forutsatt at du rengjør tennene grundig og kommer på regelmessige tannlegebesøk.

I dag finnes det et bedre, men litt dyrere alternativ til bro implantat.